วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

การบันทึกการปฎิบัติงานวันที่ 10 -14 พฤศจิกายน 2551(ครั้งที่ 2)

สิ่งที่เรียนรู้
  1. ลงหนังสือรับ,หนังลือส่งและเรื่องร้องเรียนต่างๆของฝ่ายเทศกิจ
  2. นำข้อมูลหนังสือรับ,หนังสือส่งและเรื่องร้องต่างๆของฝ่ายเทศกิจลงบันทึกในระบบฐานข้อมูลของเขต
  3. เดินรับส่งหนังสือต่างๆของฝ่าย
  4. ออกใบเสร็จเปรียบเทียบปรับและลงบันทึกการกระทำผิดของผู้ค้าที่มาขายของที่บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ในงานวันลอยกระทง

ปัญหาที่พบ

  1. ผู้ค้าไม่ยอมเสียค่าปรับเพราะมีการเสียค่าที่ให้กับผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องไปแล้ว
  2. ลงบันทึกการกระทำผิด ผิดพลาด
  3. ลงหนังสือรับ,หนังลือส่งและเรื่องร้องเรียนต่างๆของฝ่ายเทศกิจ ผิดพลาดบ้างเล็กน้อย

ข้อเสนอแนะ

  • ไม่มี

ไม่มีความคิดเห็น: