วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2552

บันทึกการปฏิบัติงานวันที่ 12 - 16 มกราคม 2552 (ครั้งที่ 11)

สิ่งที่เรียนรู้

 1. ลงหนังสือรับ,หนังลือส่งและเรื่องร้องเรียนต่างๆของฝ่ายเทศกิจ
 2. นำข้อมูลหนังสือรับ,หนังสือส่งและเรื่องร้องต่างๆของฝ่ายเทศกิจลงบันทึกในระบบฐานข้อมูลของเขต
 3. เดินรับส่งหนังสือต่างๆของฝ่าย
 4. ลงบันทึกการกระทำผิดของผู้ค้าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง
 5. พิมพ์หนังสือเอกสาร บันทึกข้อความและหนังสือราชการต่างๆ
 6. ถ่ายเอกสารเพื่อสำเนาเป็นหลักฐาน
 7. รับ - ส่งแฟกซ์
 8. จัดทำแบบหนังสือบันทึกโครงการเทศกิจเพื่อนชุมชน

ปัญหาที่พบ

 • ไฟล์งานที่เคยทำไว้แล้วหาย

การแก้ไข

 • จัดทำแบบหนังสือขึ้นใหม่และจัดเก็บให้เป็นระเบียบเพื่อง่ายต่อการค้นหา

ข้อเสนอแนะ

 • ควรมีการสำรองข้อมูลและจัดระเบียบข้อมูลให้ดีกว่านี้

ไม่มีความคิดเห็น: