วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ นายอภิวัฒน์ บรรจบบารมี

ชื่อเล่น เต้ย

ว/ด/ป เกิด 16 พฤศจิกายน 2529

อายุ 22 ปี

ศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

คณะ วิทยาการจัดการ

แขนง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สีที่ชอบ ดำ , ขาว , เหลือง , เขียว

คติพจน์ประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ที่อยู่ 90/180 หมู่ 8 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

สถานที่ฝึกงาน

สำนักงานเขต บางพลัด เลขที่ 39 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2434 6366

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ / ผู้ปกครองชื่อ – สกุล

นายสมชาย บรรจบบารมี 184/18 ซ.วัดดงมูลเหล็ก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทร. 02-4121288

เพื่อนสนิท

  1. ชื่อ-สกุล น.ส.มงคลรัตน์ แผนเจริญ โทร. 086-7447648
  2. ชื่อ-สกุล นายวรพล ฉันทดิลกสกุล โทร. 081-5645149
  3. ชื่อ-สกุล น.ส.อังคณา ดุษณีนภดล โทร. 080-2815750
  4. ชื่อ-สกุล น.ส.ศุกฤดี ดุษณีนภดล โทร. 086-5993611
  5. ชื่อ-สกุล นายธนากร พรนิธิธาดา โทร. 085-1648180
  6. ชื่อ-สกุล น.ส.น้ำฝน ชีพพันธุ์สุทธิ์ โทร. 089-0784361
  7. ชื่อ-สกุล นายธีรพล หมั่นเพียร โทร. 083-9217715

ไม่มีความคิดเห็น: